ERGEN DANIŞMANLIĞI

 

“…acaba, biilmiyorum…bazen insanların beni tanımlamasına ihtiyaç duyuyorum…annemle de sanki artık şeffaf bir duvar var… belki o kalksa paylaşacağım…”

“…’senin dilin çok uzadı’ dediler… artık trip atıyorum…babam gelip bağırıyor çağırıyor…görmemezlikten duymamazlıktan geliyorum”

“ailem eğitime kafayı takmış…başka hiçbir şeyi görmüyorlar…varsa yoksa okul!...bir de hep kıyaslıyorlar”

“herşey çok hızlı değişti…bazen uzun uzadıya aynaya bakıyorum…bazen  de ancak uzaktan bakabiliyorum.”

“kafamda sürekli sorular dönüyor…”

“…arkadaşlarım o saate kalıyor diyorum…dönüp bana bu evin kuralları var diyorlar...ha bir de şey demelerine gıcık oluyorum ‘ biz sana güveniyoruz ama etrafa güvenmiyoruz’…ne demekse”

“…koridorda yine baktı…

…”bu acı hiç bitmeyecek… bir daha asla…”

“…sınıftakilerle karar aldık…”

“…partime kimler gelecek acaba… ne giysem…nasıl gelirler…”

 

  Diğer bir deyişle ait olma ve birey olma süreci olan ergenlik döneminde onay açlığı içerisinde olan ergen için akranlar ve aile dışındaki yetişkin rol modelleri çok önemli rol oynar…ona saygı duyulan ve ne yapmasının söylenmediği, kendinin araştırmasına izin verilen güvenli deneyimler kişisel gelişimini destekler…!

 

Ergenlik, çocukluktan yetişkinliğe geçiş sürecinde deneyimlemek, dönüşmek, büyümek, değişmek, gelişmek ve kendini yeniden tanımlamak, yaratmak demektir. Birey bu dönemde bedensel,  zihinsel, sosyal ve duygusal yoğun bir dizi değişiklikler oluşturmaya başlar ve daha fazla özgürlük alanına ihtiyaç duyar. Birçok doğruyu yanlışı sorgularken anne-baba ile hem işbirliği yapar hem de çatışma içine girer, yine kişiliğini oluşturabilmek için yakınlaşmayla birlikte ebeveyninden ayrışmaya da gereksinim duyacaktır. İşte yaşamın en fırtınalı bu dönemini sağlıklı tamamlamak çoğu kez destekleyici, empatik anlayışa sahip anne-baba tutumuyla mümkün olmakla birlikte bazen de yaşanan olumsuz, travmatik yaşantılar ciddi psikolojik sorunların gelişmesine neden olabilmektedir.

Ergen Danışmanlığı; ergenin kendini daha iyi tanıması, hedeflerini, değerlerini sağlıklı bir biçimde şekillendirmesi, öfkesini yönetebilmesi, sorunlarla  başetme, problem çözme becerilerini geliştirebilmesi ve ebeveyniyle ılımlı-doyumlu ilişkiler kurabilmesi için önemli katkılar sağlar. Bunların yanısıra ;

-Sosyal Kaygı / Özgüven sorunları  -Davranış bozukluğu(saldırganlık, çalma, madde kullanımı vb.)  -Takıntılı davranışlar  -Otorite ve Akranlarla ilişki-iletişim sorunları  -Ergenlik dönemi depresyonu –Travmalar –Ergenlik döneminde yaşanan kayıp, ölüm, yas süreçleri  gibi durumlarda da  ergen danışmanlığı fazlasıyla işe yaramaktadır. 

  “Yarınlarımız için sağlıklı, mutlu ve kendini iyi ifade eden bir gençliğin yetiştirilmesi dileğiyle”.