AİLE DANIŞMANLIĞI

 

Aile Danışmanlığı. Aile üyeleri arasında ortaya çıkan problemlerin tüm aile bireylerinin ya da birkaç aile üyesinin katılımı ile Aile Danışmanı eşliğinde çözümlenmesi sürecidir. Terapi seanslarında  aile içi iletişim, kurallar, roller,  sınırlar, güven ilişkisi, bireysel gereksinimlerin gözetilmesi, öfke kontrolü ve problem  çözme becerilerinin geliştirilmesi  gibi konularda yaşanan güçlükler ele alınır, ailenin işlevselliğini arttıracak yönde çalışmalar yapılır.

Aile Danışmanlığının Bireysel  Terapilerden farkı ; bireyi tek başına ele almak yerine aile dinamikleri dikkate alınarak ailenin tümüne yaklaşılmasıdır Dolayısıyla  birey aile sisteminden yola çıkılarak değerlendirilir ve birey tek başına sorunlu olarak tanımlanmaz.

Aile Danışmanlığı Seanslarında Neler yapılır?   

Ailede yaşanan sorun ya da sorunların, aile üyelerinin her biri tarafından nasıl yaşandığı, çözüm için neler yapıldığı ifade edilir. Bunun yanısıra  danışman, aile üyelerinin her birinin; diğerlerini saygı ile dinlemesine, farklılıklarına hoşgörüyle yaklaşmasına,  problemin çözümünde diğerlerinin de bakış açısını görmesine ve anlamasına,  diğerlerine  karşı duygu ve düşüncelerini suçlamadan, yargılamadan açık bir dille ifade etmesine, aile üyelerinin birbirlerinden beklentilerini incitici davranış ve tutumlarda bulunmadan anlaşılır bir biçimde belirtmelerine ve  aile bireylerinin birbirlerini olduğu gibi kabul etmelerine  yardımcı olur.

     Aile  Danışmanlığına  Hangi Durumlarda İhtiyaç  Duyulur

-Aile  çocuklarının davranışlarında önemli değişiklikler farkedip endişelendiğinde

-Aile içi anlaşmazlıklar, krizler

-Aile üyelerinden herhangi birisinde görülen kronik fiziksel hastalıklar( kanser, böbrek yetmezliği, diyabet vb.) veya psikiyatrik hastalıklar ( depresyon, şizofreni, alkol-madde bağımlılığı vb) görüldüğünde

-Ailenin yaşam akışını etkileyecek önemli değişikliklerde ; evlenme, boşanma, evlat edinme, emeklilik, bir aile üyesinin kaybı sonrasında atlatılamayan YAS durumlarında

-Ailenin tamamını veya herhangi birisinin travmalara maruz kalması (deprem, sel gibi doğal afetler ya da cinsel  travma )

      Sonuç olarak  ‘Aile Danışmanlığının’ temel amacı,  aileyi oluşturan bireyler arasındaki iletişimin , etkileşimin niteliğini incelemek, ailenin de aktif katılımıyla aksayan yönleri tespit etmek ve nasıl düzeltileceğine dair aileye farkındalık kazandırmaktır. UNUTULMAMALIDIR Kİ Sağlıklı bir Toplum için  önce  toplumun temel direği olan ailenin sağlıklı ve işlevsel olması gerekmektedir…

 ‘ Aile Yaşamı Gibisi Yoktur ,Bir Ülkenin  Yükselmesi Ev ve Aile Sevgisine Bağlıdır(CHARLES DİCKENS).